Ko su zainteresirane strane?

Slika
 • Proizvođači opreme za termoenergetiku i sisteme KGH, 
 • proizvođači, trgovci, distributeri energenata (prirodni gas, lož ulje, drvna biomasa, itd.), 
 • proizvođači toplotne i/ili električne energije, 
 • preduzeća daljinskog grijanja, 
 • projektanti termoenergetskih i sistema KGH, 
 • konsultantske kuće u oblasti termoenergetike, energetske efikasnosti, 
 • preduzeća organizovana kao ESCO, 
 • visokoškolske ustanove, 
 • naučno-istraživački radnici, 
 • nevladine organizacije,
 • fizička lica – eksperti iz oblasti termoenergetike, energetske efikasnosti, 
 • međunarodne, regionalne i lokalne organizacije i razvojne agencije.
0 0