Upute za uplatu članarine

O prijemu u članstvo odlučuje Upravni odbor Udruženja, a na osnovu pravilnika kojeg je donijela Skupština.

Nakon prijema u članstvo, o kojem ćete dobiti obavijest putem e-mail-a, postajete punopravni član Udruženja.

 

Upute za uplatu članarine se nalaze ispod:

Svrha uplate:

Članarina za 2015. godinu

Primalac:

Udruženje termoenergetičara u BiH

Adresa:

Vilsonovo šetalište 9, Sarajevo 71000

Banka:

Raiffeisen Bank d.d.

Br. računa :

1610 0001 3340 0037

Visina članarine za pravna lica:

minimalno 100,00 KM

Visina članarine za fizička lica:

20,00 KM

0 0